Châu Á trực tiếp - betting 365

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

TB644 trợ cấp xã hội HK1 23-24 Giay de nghi huong …

Untitled design (6)
Xem thêm
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊNTHÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

TB643 miễn giảm học phí HK1 23-24 Đơn đề nghị MIEN …

dai-dien-2
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Biên bảng họp lớp định kì hàng tháng

BBHL dinhkythangnew …

dai-dien-1
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Thông báo về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí – trợ cấp xã hội – vay vốn tín dụng sinh viên học kỳ 2 năm học 2022-2023

1. Thông báo v/v thực hiện chính sách Miễn, giảm học phí …

dai-dien-2
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Chức năng, nhiệm vụ của phòng công tác học sinh, sinh viên

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý giáo …

up web mới (1)
Xem thêm
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 1. CHỨC NĂNG a)   Tham mưu cho …