Châu Á trực tiếp - betting 365

PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Thông báo tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023

Học sinh – Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI, DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 LẦN 2

– Sơ đồ chỗ ngồi tham dự Lễ Tốt nghiệp: xem …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG CẤP KHOÁ 30 (2022-2024)

Học sinh xem Tại đây …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 17 (2021-2024)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG TOÀN KHOÁ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 16 (2020-2023)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THỦ KHOA KHOÁ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHOÁ 16 (2020-2023)

Sinh viên xem Tại đây …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2023 – LẦN 2

Học sinh – Sinh viên xem file đính kèm …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO TỐT NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9/2023

Trình độ Cao đẳng: – Cao đẳng khóa 11, 12: File …

Untitled design (6)
Xem thêm
THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO CẤP TÀI KHOẢN EMAIL ĐỐI VỚI SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 19 (2023-2026)

513-tb513-cdkt-vv-cap-tai-khoan-email-doi-voi-sinh-vien-cao-dang-khoa-192023-2026-20230804013030-e513-tb513-cdkt-vv-cap-tai-khoan-email-doi-voi-sinh-vien-cao-dang-khoa-192023-2026-20230804013030-e …

dai-dien-5
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG ĐỢT THÁNG 3/2023

– Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng …

anh-9
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023 (ĐIỀU CHỈNH)

Tien do dao tao nam hoc 2022-2023 dieu chinh …

anh-8
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC (ÁP DỤNG CHO KHOÁ TUYỂN SINH TỪ NĂM 2022)