Châu Á trực tiếp - betting 365

PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC – NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

anh-12
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Chương trình “cross-cultural sharing party 2021”

Từ ngày 31/7 đến ngày 26/8/2021, CLB Giao lưu quốc tế …

dai-dien-1
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Thông báo sinh viên đăng ký tham gia “sakura science exchange program 2022”

anh-11
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Phòng quan hệ hợp tác và nghiên cứu phát triển kính mời quý thầy/cô tham dự viết bài hội thảo khoa học quốc tế tháng 04/2023. chi tiết theo file đính kèm

4. 2023_ICSEED_ Thư mời viết bài (full) …

dai-dien-5
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Thông tin về việc thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Các hoạt động trọng điểm trong năm:         …

dai-dien-4
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨCPHÒNG BAN

Nhân sự phòng quan hệ hợp tác và nghiên cứu phát triển

34APPsDAxvdJM-SKH7SsdJs2VVcMEUGuJ9Z3cH1IqPK70ko009FT1hkr29rddK91EENnwB2ywrbD165ecpH1FVCU8yhPnhTUIGEHG_3Oc-wCdSxxf2CIwVJAFv4ywyIE
Xem thêm
PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC - NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 16

Trong tháng 10 vừa qua, Câu lạc bộ Giao lưu Quốc …

up web mới (3)
Xem thêm
PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC - NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

GIỚI THIỆU PHÒNG QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU

A. CƠ CẤU NHÂN SỰ B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 1. …