Châu Á trực tiếp - betting 365

Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ  THÔNG BÁO DANH …

DANH SÁCH DỰ THI
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

Thông báo danh sách thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Tiếng Anh tháng 11/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

Bản sao của TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THÁNG 11/2023

 Đăng ký thi lại qua link: //t.ly/mq7Y4 …

CHIÊU SINH TIẾNG ANH
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA KHÓA 08 NĂM 2023 KHAI GIẢNG THÁNG 11/2023

LINK THÔNG TIN KHÓA HỌC & ĐĂNG KÝ GHI DANH: //bit.ly/3TX56gx …

KẾT QUẢ THI
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NGÀY 15/10/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

Bản sao của DANH SÁCH DỰ THI (3)
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

DANH SÁCH CÁC LỚP ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA  THÁNG 10/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ  THÔNG BÁO DANH …

Bản sao của DANH SÁCH DỰ THI (2)
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

Thông báo danh sách thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Tiếng Anh tháng 10/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG …

Copy of Bản sao của CHIÊU SINH TIẾNG ANH
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÍ CÁC LỚP TIẾNG ANH THÁNG 10/2023

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ THÔNG BÁO  GIA HẠN …

Bản sao của THÔNG BÁO
Xem thêm
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮTRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ

THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ – KỲ THI NGÀY 27/08/2023

THÔNG BÁO Nhận chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ Kỳ thi: ngày …

CƠ CẤU TỔ CHỨCĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Lịch học các lớp Tiếng Anh khai giảng tháng 4/2023 (Trình độ tương đương B1)

Xem chi tiết: tại đây. …